Přínosy sluneční energie


Sluneční energii využívejte

 • na ohřev teplé užitkové vody
 • k vytápění budov, bytů, chat či výrobních hal
 • na ohřev vody v bazénech
 • na výrobu páry
 • k výrobě elektrického proudu pro kamery, chaty, alarmy, kampingy či jiná zařízení
 • ohřev vzduchu na sušení nebo vytápění

Na území České republiky lze energii slunečního záření velmi užitečně využívat po dobu nejméně 7 až 9 měsíců v roce, u nejmodernějších typů kolektorů prakticky po celý rok (při slunečním osvitu). Celková doba slunečního svitu dle dlouhodobých měření je 1700 až 2200 hod. za rok. Na plochu 1m2 dopadne za rok průměrně 1100 kWh využitelné energie, která nic nestojí. Moderní sluneční kolektroy jsou schopny ohřevu až na 240°C

Výhody využití sluneční energie

 1. Slunce je přírodní zdroj energie - nezvyšuje ceny, neposílá účty
 2. Zajišťuje vysoký uživatelský komfort a šetří životní prostředí
 3. Vysoká životnost kolektorů, je předpoklad až kolem 50 let (u vybraných typů)
 4. Rychlá ekonomická návratnost oproti jiným, nenávratným systémům ohřevu
 5. Zanedbatelné náklady na provoz, minimální nároky na obsluhu
Způsob využití Zjištěná úspora
Ohřev vody až 80%energie
Vytápění rodinného domu (dle místa a velikosti) až 50% energie
Vytápění výrobních hal, pěstíren apod. 20 až 50% energie
Vytápění bazénů (venkovní, vnitřní) až 100% energie
Vytápění chat a chalup vzduchem až 50% energie
Výroba elektrické energie (chaty, kempy) až 100% energie

Ekologické hledisko

Srovnáním emisní zátěže mezi pálením hnědého uhlí a solárním kompletem (3ks kolektorů s plochou absorbéru 5,6m2) byly zjištěny následující údaje:
- předpokládaná úspora je 3150kW/rok, tj. přínos 10,21GJ s vysokou celoroční účinností. Přitom snížením emisí vzniklých při spalování uhlí je před exhalacemi uchráněno ovzduší o objemu 878866,67m3. Pro představu jde o objem vzduchu na základě parcely domu 400m2 do výšky 2200m, při spalování uhlí v elektrárně je množství zplodin ještě mnohem vyšší.

Budoucnost Země je ve využívání sluneční energie a obnovitelných zdrojů.